ביטול עסקה

לולי אופנה בע”מ מאפשרת ביטול עיסקה שנעשתה באינטרנט באחת מהדרכים הבאות:

 וואטסאפ: 050-565-6207

 • דוא״ל: info@blackandwhiteisrael.co.il
 • דואר רשום בצירוף מדבקת הגוביינא או לכתובת רח' הסדנא 8, חולון.
  מדיניות ביטול עיסקה
  מדיניות ביטול עיסקה הנהוגה בחברת לולי אופנה בע”מ ובאתר blackandwhiteisrael.co.il, הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  החלפת פריט/ים, או החלפה לפריט/ים אחרים, או תמורת זיכוי, יינתנו בתוך שבועיים מיום הרכישה,
  בהחזרת הפריטים כשהם במצב חדש, ללא פגם ועם תווית המחיר המקורית אתה נמכרו.
  ביטול רכישה שבוצעה על ידי הלקוחה באתר האינטרנט, תתבצע באמצעות מסירת הודעת ביטול על ידי הלקוחה לחברה. בהודעת הביטול, על הלקוחה למסור את שמה ומספר ההזמנה, וכן את פרטי העיסקה אותה הלקוחה מבקשת לבטל.

ניתן לבטל את העיסקה בכל אחת מדרכי הביטול המפורטות להלן:

 • וואטסאפ: 050-565-6207
 • דוא״ל: info@blackandwhiteisrael.co.il
 • דואר רשום בצירוף מדבקת הגוביינא או לכתובת רח' הסדנא 8, חולון.

  לקוחה רשאית לבטל עיסקה, בהתאם להוראות ביטול עיסקה כפי שהן מופיעות בתקנון האתר ובהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (במקרה של אי התאמה בין הוראות החברה להוראות החוק יגברו הוראות החוק), תוך 14 מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת הודעת אימות עם פרטי ההזמנה כנדרש על פי החוק, לפי המאוחר מביניהם.
  במקרה של ביטול עיסקה עקב פגם, תבוצע בדיקה מול הלקוחה ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי וביטול עיסקה יבוצעו בהתאם להוראות הדין. הנך מתבקשת לשמור את האסמכתא בגין ביצוע ההזמנה וכן להימנע משימוש במוצרים אשר בכוונתך להחזיר.

  במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה כהגדרתה להלן, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העיסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העיסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב וככל שהלקוחה שילמה דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העיסקה.

  כל החזר כספי שינתן על ידי שירות הלקוחות באתר האונליין, יועבר אך ורק לאמצעי התשלום איתו בוצעה העיסקת מקור, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברות האשראי ולתקנון. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם לתשלום בפועל.

  ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר), לא יחוייב בדמי ביטול.
  ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם ממחסני האתר), יחוייב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין .החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.

  מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 2 זוגות ב-300 ₪ /או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין), יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.

  אין בזכותו של צרכן לבטל עיסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת, כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

לתקנון המלא לחצן