• ברוכים הבאים לאתר blackandwhiteisrael.co.il  (להלן: "BLACK" ו/ או "האתר") בכדי לרכוש מוצרים באתר או להירשם יש לקרוא תחילה את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן- "תקנון השימוש באתר" או "תקנון האתר").
 • האמור בתקנון זה בלשון נקבה, הינו מטעמי נוחות בלבד ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים אחד.
 • השימוש באתר blackandwhiteisrael.co.il  על התכנים והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • הגלישה באתר blackandwhiteisrael.co.il ו/או הרשמתך לקבלת שירותים ו/או ביצוע הזמנות, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 • אתרblackandwhiteisrael.co.il  הינו אתר סחר אלקטרוני המנוהל ע"י חברת לולי אופנה בע"מ ח.פ. 514200930 (להלן "מנהלי האתר" או "הנהלת האתר).
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך, הלקוח (להלן "את" או "הלקוחה") במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באתר. הוראות אלו מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין מנהלי האתר.
 • הנהלת האתר רשאית לחסום גישתה של גולשת או להפסיק לאלתר מתן שירותים לאותה גולשת אם תפר את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.
 • הרישום לאתר הינו אישי ולפיכך, אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו או ללא נוכחותו מול המחשב תוך מתן הסבר מפורט על התקנון.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות שאינן חוקיות.
 • אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר מידע שקרי, משמיץ, פוגע בפרטיות הזולת או בלתי חוקי.
 • בעת הרשמתך לאתר הינך מאשר קבלת דיוורים/ניוזלטרים מעת לעת, ע"י  BLACK
 • ביצוע הזמנות על ידי משתמשת שהיא מתחת לגיל 18 בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמשת קטינה.
 • אם ברצונך לחדול מקבלת דיוורים/ ניוזלטרים, תוכל לעשות זאת, בכל עת, באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למנהלי האתר לכתובת
 • info@blackandwhiteisrael.co.il ובו הודעה על סירובך לקבל דיוורים נוספים.
 •  BLACK עושה כל שביכולתה לספק שירותים זמינים ושוטפים באתר בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה של הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות.
 • הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקה שוטפת וארגון האתר. לא יינתן פיצוי כספי או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. אין הנהלת האתר אחרים לתכנים המופיעים באתרים אחרים.
 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של מנהלי האתר.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מנהלי האתר, אלא אם מנהלי האתר התירו זאת במפורש בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות 

 • מנהלי האתר יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של המשתמשת לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות, לרבות באמצעות השימוש ב- "עוגייה" (COOKIE""). תוכל להגדיר מחדש את הדפדפן שלך ובכך לסרב לכל ה-COOKIES או להגדירו באופן שיתריע על COOKIES  שנשלחים אליך. עם זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל COOKIES.
 • מנהלי האתר אינם חולקים מידע אישי ומזהה על המשתמשת עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמשת. יחד עם זאת, עשויים מנהלי האתר לחלוק מידע סטטיסטי מתומצת על המשתמשת, שאינו מזהה, עם מפרסמים, שותפים עסקיים, מממנים וגופים אחרים.
 • מנהלי האתר יחלקו מידע אישי ספציפי על משתמשת אם נדרשו לעשות זאת, במטרה להיענות להליך חוקי בר-תוקף דוגמת צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.
 • בעת השימוש באתר מסכימה המשתמשת לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתקנון האתר.
 • מנהלי האתר עשויים לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בעת עדכון מדיניות יציינו זאת מנהלי האתר בתקנון האתר.

מדיניות ביטול עיסקה

  • מדיניות ביטול העסקה הנהוגה בחברת לולי אופנה בע"מ ובאתר blackandwhiteisrael.co.il הינה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
  • החלפת פריט/ים או בגין פריט/ים אחרים או תמורת זיכוי יינתנו בתוך שבועיים מיום הרכישה, בהחזרת הפריטים כשהם במצב חדש, ללא פגם ועם תווית המחיר המקורית אתה נמכרו.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם:

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר

המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני האתר. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: "המחירים"). עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין המחיר בעת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

מובהר בזאת כי מחירי המוצרים הנמכרים באתר החברה, אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, והוא יהיה המחיר הקובע לצורך השלמת הרכישה.

אספקה והובלת מוצרים

במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תעדכן את הלקוחה בפריט החסר. יובהר כי יתר הפריטים יסופקו ללקוחה בהתאם להזמנתה. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוחה לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע בגין הפריט החסר.

אבטחת מידע 

 • לולי אופנה בע"מ עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על סודיות המידע של לקוחותיה.
 • סליקת הנתונים מתבצעת באמצעות חברת כרטיסי אשראי, האתר מאובטח על פי תקן SSL ודף התשלום מאובטח בכפוף לתקן  PCI

הגבלים:

 1. חברת "לולי אופנה" אינה אחראית ולא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למזמינה דרך האתר או לכל צד שלישי, כתוצאה מרכישה באתר, שלא על פי תקנון החברה.  בכל טענה של צד כזה, "לולי אופנה" תהיה רשאית לבטל את ההזמנה הנוגעת לעניין זה.מובהר בזאת כי התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וחברת "לולי אופנה" אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה

חברת "לולי אופנה" תעשה ככל שביכולה להתאים בין התמונות המופיעות באתר לתיאור המוצרים לבין המוצרים הנמכרים.

חברת לולי אופנה אינה אחראית ולא תהיה אחראית, לכל שימוש שתעשה המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן או חברת "לולי אופנה" לרבות ניקוי או כל שימוש אחר בפריטים הנמכרים באתר

אחריות:

 1. תקופת האחריות הינה למשך חודש 1 מיום הרכישה.
 2. החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופה ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 14 ימי עבודה, מרגע הגעת המוצר למשרדי החברה.
  אנו מתחייבים לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר הנובע מפגם בחומר או בתהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר.
 1. במידה והפגם במוצר (שהינו במסגרת האחריות) אינו ניתן לתיקון, תוצע החלפת המוצר או קוד קופון למימוש באתר.
 2. אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:
  • בלאי, שחיקה ושפשוף לאחר שימוש במוצר.
  • בלאי ושפשוף אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.
  • פגם במוצר אשר נגרם בזדון כתוצאה משימוש או עקב רשלנות.
  • שימוש במוצר או בחלקיו שאינו סביר ורגיל.
  • פגם הנגרם כתוצאה משימוש כלשהו במים (כביסה) או חומרי ניקוי.